U bent hier:

Beleidsverklaring

CO2 & 'De Wereld van Brandwijk'

Brandwijk heeft in de kerstpakkettenbranche als eerste onderneming het CO2-bewust Certificaat niveau 3 behaald. Hiermee markeert het bedrijf haar inspanningen waarmee zij een structurele bijdrage levert aan de reductie van CO2.

De onderneming ontwikkelt voortdurend eigen initiatief om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Naast deze individuele verantwoordelijkheid zal Brandwijk keteninitiatieven initiëren en/of ondersteunen. Hiermee hoopt zij een bijdrage te leveren aan een groeiende maatschappelijke bewustwording en de reductie van de CO2 te vergroten. Brandwijk zal blijven zoeken naar mogelijkheden om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren.

De directie houdt, door middel van o.a. afdelingsoverleg en persoonlijke benadering, medewerkers continu van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte en ziet op de uitvoering van dit beleid toe en stuurt waar nodig bij. De doelstellingen worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in een jaarplan. Het beleid en de doelstellingen in het jaarplan worden periodiek geëvalueerd in het managementoverleg.  De directie zorgt dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt herzien.

Wij zien erop toe dat deze processen door onze medewerkers worden uitgevoerd. Alle medewerkers dienen dit beleid te ondersteunen. Dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie, dienstverlening en veiligheid.