Certificering

De Prestatieladder is een door Pro Rail ontwikkeld instrument om bedrijven te stimuleren de CO2 emissies inzichtelijk te maken en maatregelen te nemen om deze terug te dringen. Brandwijk is als eerste in haar branche gecertificeerd voor niveau 3 van de Prestatieladder.

Kiwa Nederland